Mineralna

60 tekstów – auto­rem jest Mi­neral­na.

Faj­nie jest poz­na­wać no­wych ludzi. Ile uśmie­chu i dob­rych myśli mogą przynieść! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2013, 23:15

Hej! Biegnąc wciąż przed siebie, nie od­wra­cając się, nie zat­rzy­mując, ja­kie myśli cię najdą, gdy upadniesz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2013, 17:59

Jakże wy­god­nie jest zre­zyg­no­wać kiedy zaczy­na być niewy­god­nie, tłumaczyć so­bie: ja się wca­le nie pod­dałem, tyl­ko... zmieniłem zdanie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2012, 18:47

Bo cza­sem chodzi o to, żeby po­konać strach, który cię zasłania i spoj­rzeć jeszcze raz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 czerwca 2012, 16:40

Kiedy się boisz każda wymówka wy­daje się dobra. 

myśl • 6 czerwca 2012, 21:15

Kiedy nie pa­miętasz już o co poszło, to os­ta­teczny znak, że już czas by przeprosić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 czerwca 2012, 13:46

Ciepły pro­myk two­jego uśmie­chu zmienił sza­ry, smut­ny dzień w je­den z tych, których się nie zapomina. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 lipca 2011, 17:44

A ludzie prze­cież przychodzą i odchodzą...
Tak bar­dzo się zdzi­wisz, gdy zo­baczysz, kto przy To­bie został. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 kwietnia 2011, 20:28

Prze­bieg­nij świńskim truchtem przez las pełen dziw­nych stworów- żyj. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 30 stycznia 2011, 19:01

Szczęście jest ślis­kie.
Sam go nie utrzymasz. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 stycznia 2011, 11:22

Mineralna

Walcz, walcz, WALCZ!!!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mineralna

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność